Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Гацко