Одлука о проглашавању мандата одборника Скупштинског сазива 2020-2024. година