Одлука о продаји градског грађевинског земљишта у својини општине Гацко путем непосредне погодбе