Одлука о продаји грађевинског земљишта у власништву Општине Гацко путем непосредне погодбе