Одлука о привременом ослобађању физичких лица и самосталних предузетника у Општини Гацко од обавезе плаћања комуналне таксе