Oдлука о покретању поступка – Набавка рачунара и рачунарске опреме