Одлука о покретању поступка – Изведбени пројекат оборинске канализације у улици Алексе Јакшића и регулације Скоко потока