Одлука о покретању поступка – Израда главног пројекта освјетљења ( јавна расвјета) у улици Николе Тесле.