Одлука о начину коришћења кредита одобреног по Одлуци о прихватању кредитног задужења Општине Гацко