Одлука о извршењу Буџета општине Гацко за 2019. годину