Одлука о издавању у закуп пословних зграда, пословних просторија и гаража у власништву Општине Гацко