Одлука о избору најповољнијег понуђача – одржавање јавне расвјете