Одлука о избору најповољнијег понуђача – Кућа за мед