Одлука о избору најповољнијег понуђача (Комус) – Набавка услуга осигурања лица и имовине за потребе Друштва у 2018. год.