Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда идејног и главног пријекта – спортска сала