Израда главног прoјекта, санације и адаптације система гријања објекта Основна школа “Свети Сава” Гацко са спортском двораном у Гацку