Одлука о избору најповољнијег понуђача – гориво за ОУ и ТПВЈ Гацко