Одлука о имјени Одлуке о преносу права служности без накнаде