Одлука о давању земљишних непокретности на коришћење СШЦ “Перо Слијепчевић” Гацко