Одлука о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2022. годину, ЈУ “Информативно културни центар” Гацко