Одлука о давању сагласности на програм рада са финансијским планом за 2021. ЈУ “КСЦ” Гацко