Одлука о давању сагласности на цјеновник комуналних услуга, ЈП „Водовод“ Гацко