Набавка ватрогасног возила ТАМ 110Т10 – Посебна одлука о покретању поступка