Посебна одлука: Набавка услуга реализације телевизијске емисије “Караван”