Набавка услуга осигурања лица, имовине и средстава за потребе друштва за 2020. године