Набавка робе за репрезентацију, кафе кухињу и одржавање чистоће у Општини Гацко у 2019. години