Набавка робе за репрезентацију, кафе кухињу и одржавање чистоће у општини Гацко у 2019. години