Набавка робе за репрезентацију, кафе кухињу и одржавање чистоће у 2019. години