Набавка робе и услуге уградње за расвјету у насељу Слављан -Гацко