Посебна одлука: Набавка резервоара за воду за село Сливља