Набавка потрепштина за кухињу и средстава за хигијену за потребе друштва за 2019. годину