Набавка полутеренског аутомобила за потребе инспекције