Набавка новог путничког аутомобила за потребе Општинске управе општине Гацко