Набавка материјала и извођење радова на изградњи трафостанице МБТС 10 – Пословна зона канал Гацко са прикључним водом