Набавка и испорука материјала за реконс. и санац. пожаром оштећене куће у Автовцу