Набавка горива за потребне Општинске управе општне Гацко у 2019. години (Лот 1 за потребе Општине и ЛОТ 2 за потребе ПТВЈ Гацко)