Набавка додатне опреме и додатних радова за централно гријање у СШЦ “Перо Слијепчевић” Гацко