Набавка ауто гума за возила Општине Гацко у 2022. години