Одлука о избору најповољнијег понуђача (Комус) – Набавка горива за потребе друштва у 2018. год.