ЈП “Водовод”: Одлука о избору најповољнијег понуђача-Осигурање лица и средстава за 2022. годину