ЈП “Комус”: Одлука о набавци комбиноване машине скип