ЈП “Комус”: Набавку услуга телекомуникација и интернета у 2022. години