Јавна расвјета уз магистрални пут М20 Стационажа; 94+170 до 94 +780,00 десно