Извођење радова на санацији шахтова, ударних рупа и ивичњака на градским улицама (преговарачки без објаве обавјештења)