Извођење радова на санацији шахтова, ударних рупа и ивичњака на градским улицама