Извјештај о раду за 2017. годину, Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника Требиње