Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2018. годину