Израда стручног мишљења и УТУ и главног пројекта за изградњу трафостанице МБТС 10 (20)/04 кV А “Пословна зона канал” Гацко са 10(20) кV прикључним водом