Израда стручног мишљења и урбанистичко – техничких услова за вјерске објекте у општини Гацко