Израда стручног мишљења и урбанистичко-техн. услова за изградњу пијаце и околног уређења у Гацку